Ekonomiska föreningen Frihamnsdagarna gör en vinst på 1.2 miljoner – fått miljonbelopp i skattemedel

20230301 Den ekonomiska föreningen Frihamnsdagarna gör en vinst på 1.2 miljoner för 2022. VGR, Demokrati & Medborgarservice, Länsstyrelsen, Göteborg Energi, Västtrafik, Älvstranden, Göteborg & Co, Göteborgs Universitet, Chalmers samt Arbetsmarknad & Vuxen utbildning betalade tillsammans över 2.2 miljoner kronor under 2022. Trots vinsten ansöker man om ytterligare skattemedel från staden och regionen. I ett mail […]

Ekonomiska föreningen Frihamnsdagarna gör en vinst på 1.2 miljoner – fått miljonbelopp i skattemedel Läs mer »

Frihamnsdagarna vilseleder VGR – utelämnade över 1.2 miljoner av offentliga skattemedel i sin slutrapport

20230228 Frihamnsdagarna startade 2021 under den ekonomiska föreningen Village Impact Fund. Våren 2022 så skapas en ny ekonomisk förening Frihamnsdagarna. Denna förening ska nu driva Frihamnsdagarna vidare. Dessa fyra hörnstenar ska vara föreningens ledord. – Demokrati. Frihamnsdagarna ska stärka demokratin. Alla som ansluter sig måste erkänna alla människors lika värde. – Samtal. Frihamnsdagarna ska ge människor

Frihamnsdagarna vilseleder VGR – utelämnade över 1.2 miljoner av offentliga skattemedel i sin slutrapport Läs mer »

Front advokater har stämt Göteborgsstad på över 50 miljoner – i maj börjar rättegången

20230220 9 december 2021 förlorade Front advokater sin överklagan i Högsta Förvaltningsdomstolen gällande uteslutningen i upphandlingen av juridiska tjänster i Göteborg vilket jag skrev om här. Ungefär en månad senare den 13 december 2021 lämnar man in en stämningsansökan mot Göteborgsstad. ”Front Advokater AB yrkar att tingsrätten ska förplikta Göteborgs Stad, Förvaltningen för Inköp och

Front advokater har stämt Göteborgsstad på över 50 miljoner – i maj börjar rättegången Läs mer »

Integritetsmyndigheten (IMY) stoppar dygnet runt kamerabevakning i brottsdrabbat område

20230213 Högsta förvaltningsdomstolen ger IMY rätt. 1 Uppsala kommun ansökte om kameraövervakning för två offentliga platser för att förebygga kriminalitet och öka allmänhetens trygghet enligt kamerabevakningslagen. 2 IMY gav tillstånd mellan 20.00 och 06.00. Uppsala kommun överklagade och kammarrätten gav Uppsala kommun delvis rätt genom att godkänna från kl 15.00 till 06.00. Både IMY och

Integritetsmyndigheten (IMY) stoppar dygnet runt kamerabevakning i brottsdrabbat område Läs mer »

Boverket saknar lagligt stöd för sina bedömningar i Allbolagen

20230203 Hyresgästerna har enligt revisorerna Bernt Helin och Tore Svensson gått miste om underhåll och renoveringar samtidigt som man årligen har höjt hyrorna. I år är kraven högre på hyreshöjningarna på grund av den inflation som sker.1 Boverket har godkänt upplägget i Göteborg men följer det lagen? Varje höst ska Allmännyttan i Sverige fylla i

Boverket saknar lagligt stöd för sina bedömningar i Allbolagen Läs mer »

Bostadsbolaget i Göteborg har budgeterat 1.2 % i hyreshöjning för 2023 och underhållsplanen sänks i de särskilt utsatta områdena

20221221 Bostadsbolaget är en del av Allmännyttan i Göteborg. Den 6 december 2022 hade Bostadsbolaget årets sista styrelsemöte. I protokollet finns punkten 13 Verksamhetsplan och Budget.Man antar bolagets förslag, men styrelsemedlemmarna gör dock en protokollsanteckning: 1 ”Enligt budgeten är de bedömda hyresökningarna 1.2 %, löneökningar 3.5 %, prognostiserat finansnetto bedöms att öka med 8.8 Mkr.

Bostadsbolaget i Göteborg har budgeterat 1.2 % i hyreshöjning för 2023 och underhållsplanen sänks i de särskilt utsatta områdena Läs mer »

2.7 miljarder kronor har felaktigt tagits av hyresgästernas inbetalda hyror i allmännyttan under perioden 2017-2021

20221220 Två av stadens revisorer Bernt Helin (D) och Tore Svensson (D) har i flera rapporter försökt belysa detta. 1 Hyresgästerna har enligt Bernt Helin och Tore Svensson gått miste om underhåll och renoveringar samtidigt som man årligen har höjt hyrorna. I år är kraven högre på hyreshöjningarna på grund av den inflation som sker. 

2.7 miljarder kronor har felaktigt tagits av hyresgästernas inbetalda hyror i allmännyttan under perioden 2017-2021 Läs mer »

Var tas besluten i Göteborg? Kan man som medborgare påverka?

20221210 Göteborgsstad styrs av våra politiker som vi röstat fram. De sitter i kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet. Där tas alla beslut om hur staden ska styras. Dessa möten är offentliga och man kan delta i mån av plats. 1 Kommunfullmäktige beslutar om sk ägardirektiv. I ägardirektivet beskriver man uppdraget vad förvaltningen/bolaget ska

Var tas besluten i Göteborg? Kan man som medborgare påverka? Läs mer »

Allmännyttan i Göteborg höjer hyrorna för parkeringsplatser i snitt med 14 % – men detta är endast ett första steg

20221204 Bostadsbolagen har börjat informera sina hyresgäster i olika informationskanaler om höjningen av hyrorna för parkeringsplatserna.  Bostadsbolaget höjer sina parkeringsplatser med ett snitt på 14%. 1 Familjebostäder informerar att man kommer också ha ett snitt på 14%. Bostads AB Poseidon presskontakt säger att man kommer att informera den 12 December om deras höjningar. Dock är

Allmännyttan i Göteborg höjer hyrorna för parkeringsplatser i snitt med 14 % – men detta är endast ett första steg Läs mer »

210 miljoner i vinst fördes över så sent som i februari – nu höjer man avgifterna med 16.8% för att få intäkter på 200 miljoner

20221202 Förra veckan skrev jag om de höjda nätavgifterna hos Göteborgs Energi Nät AB som börjar gälla från den 1 januari 2023. I februari i år tog styrelsen beslut om att göra en vinstutdelning på strax över 200 miljoner till moderbolaget Göteborgs Energi. ”Bedömning ekonomisk situationBaserat på företagets finansiella ställning och resultat finner styrelsen att

210 miljoner i vinst fördes över så sent som i februari – nu höjer man avgifterna med 16.8% för att få intäkter på 200 miljoner Läs mer »