Christel Prinsen

Flera partier i kommunstyrelsen yrkar på förslag att stoppa bidragen till Frihamnsdagarna 2023

20230411 Den 19 april 2023 har kommunstyrelsen nästa möte. Till det mötet har det lagts två olika yrkanden, ett från L,M, D & KD och ett från SD. L, M, D & KD 129 mars 2023 Yrkande angående att Göteborg inte ska bidra ekonomiskt till Frihamnsdagarna.Förslag till beslutI kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: Nämnden för demokrati- och medborgarservicefår

Flera partier i kommunstyrelsen yrkar på förslag att stoppa bidragen till Frihamnsdagarna 2023 Läs mer »

Regionstyrelsen i Västra Götaland beslutade idag att stoppa bidrag till Frihamnsdagarna 2023

20230328 Idag så sammanträdde regionstyrelsen för Västra Götaland för att bland annat besluta om bidrag för Frihamnsdagarna 2023. Jag skrev om förlaget 22 mars. Beslutet blev enligt förslag. Man även rekommenderar att övriga bolag och nämnder i regionen att inte lämna några bidrag, det inkluderar Västtrafik som tidigare haft partneravtal. 22. Västra Götalandsregionens engagemang för

Regionstyrelsen i Västra Götaland beslutade idag att stoppa bidrag till Frihamnsdagarna 2023 Läs mer »

Regionstyrelsen i VGR tänker besluta om att stoppa bidragen till Frihamnsdagarna 2023

20230322 Förslag till beslut -Regionstyrelsen lämnar inte verksamhetsbidrag till Frihamnsdagarna2023.– Regionstyrelsen rekommenderar Västra Götalandsregionens nämnder ochbolag att inte lämna verksamhetsbidrag till Frihamnsdagarna 2023. 1 Sammanfattning av ärendetVästra Götalandsregionen (VGR) har stöttat Frihamnsdagarna både 2021 och 2022. Det senaste året bland annat för att möjliggöra för Frihamnsdagarna attskapa ytor för dialog och demokratiska samtal samt öka

Regionstyrelsen i VGR tänker besluta om att stoppa bidragen till Frihamnsdagarna 2023 Läs mer »

Göteborgs Hamn har sagt upp avtalet med Frihamnsdagarna

20230321 20230315 skrev jag om de oskäliga villkoren i partnerskapsavtalen med offentliga bolag i Göteborgsstad. Nu har Göteborgs Hamn sagt upp avtalet men kommer ändå att delta. Detta efter min granskning. Uppsägningen skedde via email den 15 mars 2023. Jag hade bland annat ställt följande frågor: Har ni noterat förlängning/uppsägning av avtal? Ni måste säga

Göteborgs Hamn har sagt upp avtalet med Frihamnsdagarna Läs mer »

Kommer partierna att delta i Frihamnsdagarna – Demokraterna avstår

20230319 Demokraterna drar sig ur deltagande på Frihamnsdagarna 2023. Detta efter mina granskningar1 2 3 och Adam Cwejmans ledare4 5 i GP. I fredags mailade jag partierna i Göteborg och ställde frågor hur man ser på granskningen av Frihamnsdagarna, om man ämnar stödja en signering av det nya IOPavtal som ligger på bordet hos Demokrati

Kommer partierna att delta i Frihamnsdagarna – Demokraterna avstår Läs mer »

Oskäliga uppsägningsvillkor för offentliga partners till Frihamnsdagarna?

20230315 Göteborgshamn har skrivit under ett partneravtal till Frihamnsdagarna 2023. Jag begärde ut avtalet samt ställde några frågor till Göteborgs Hamn om innehållet samt kostnaderna. Utdrag ur avtalet: Partnerskapet i form av Vän med Frihamnsdagarna uppgår till 195 000 kr årligen. Det innebär att ni står upp för alla människors lika rätt och värde samt står

Oskäliga uppsägningsvillkor för offentliga partners till Frihamnsdagarna? Läs mer »

Dom på 30 dagsböter för störande av förrättning – blir det tuffare hantering på Göteborgs KF i framtiden?

20230307 I förrgår kom domen för den person som störde den 17 oktober 2022 i Riksdagen. Domen blev 30 dagsböter. På januaris kommunfullmäktigemöte i år bestämde sig en person att störa pågående möte för att skrika ut sitt budskap. Aktionen pågick under flera minuter. Efter att ordföranden (efter reglerna) pausat mötet bad vakterna personen vänligt

Dom på 30 dagsböter för störande av förrättning – blir det tuffare hantering på Göteborgs KF i framtiden? Läs mer »

Frihamnsdagarna gör reklam för offentliga partners – trots avsaknad av avtal för 2023

20230307 Länsstyrelsen, Västtrafik och Älvstranden Utveckling är några som inte har inte skrivit under något avtal för 2023. Detta är skriftligen bekräftat från varje organisation. Trots detta presenteras deras logga som partner för 2023. Älvstrand Utveckling hänvisar till ett centralt avtal som är under förhandling hos Demokrati & Medborgarservice. Förhandlingar har pågått under vintern för

Frihamnsdagarna gör reklam för offentliga partners – trots avsaknad av avtal för 2023 Läs mer »

7.7 miljarder i underhållsunderskott i allmännyttans Bostads AB Poseidon

20230304 I december 2022 skrev jag om de felaktigt gjorda värdeöverföringarna gjorda i allmännyttan. Där beskrev jag även om Poseidons underhållsunderskott dock inte i några siffror. ”Poseidon skriver några månader senare i en handling från mars 2021 att man har en 10-årig renoveringsskuld till hyresgästerna.“. .  en underhålls- och renoveringsskuld i bostäderna som det tar

7.7 miljarder i underhållsunderskott i allmännyttans Bostads AB Poseidon Läs mer »