Frihamnsdagarna vilseleder VGR – utelämnade över 1.2 miljoner av offentliga skattemedel i sin slutrapport

20230228

Frihamnsdagarna startade 2021 under den ekonomiska föreningen Village Impact Fund. Våren 2022 så skapas en ny ekonomisk förening Frihamnsdagarna. Denna förening ska nu driva Frihamnsdagarna vidare.

Dessa fyra hörnstenar ska vara föreningens ledord.
Demokrati. Frihamnsdagarna ska stärka demokratin. Alla som ansluter sig måste erkänna alla människors lika värde. 
Samtal. Frihamnsdagarna ska ge människor och de organisationer de representerar möjlighet att mötas och samtala. 
– Förändring. Frihamnsdagarna vill bidra till att lösa samhällets utmaningar och skapa varaktiga förändringar. Syftet med samtalen är att öka förändringstakten. 
Hållbarhet. Alla dimensioner av hållbarhet genomsyrar evenemanget. Hela staden ska känna sig delaktiga och inbjudna

Våren 2022 söker den ekonomiska föreningen Frihamnsdagarna 500.000 kronor i bidrag från Västra Götalandsregionen – VGR.

Man beskriver i sin ansökan flera aktiviteter man planerar att genomföra. Man ska ha ex CV-hjälp, företagsrådgivning, satsa på unga och öka inkluderingen. Det är några av de aktiviteter som beskrivs. Ett kansli med anställda från januari 2022 som ska driva projektet. Man ska då ha en kommunikatör på halvtid, projektledare på 60%, utvecklingsledare på 50% och en verksamhetsledare på 70%.

I ansökan ska man också fylla i vilka offentliga bidrag samt vilka privata bidrag man anser sig kunna få. Man har där i en kalkyl presenterat en total budget på 6 miljoner kronor.
Under punkt 23 Finansiering skriver man följande för offentlig finansiering.
Västra Götalands Regionen 500.000 kronor (det man ansöker om)
Göteborgsstad 500.000 kronor.

Under sommaren sker en första delrapportering och en slutrapportering under hösten.

Slutrekvisition för projekt Frihamnsdagarna
I slutrekvisitionen under projektets finansiering finns två poster där man ska rapportera det finansiella från projektet.
En för privat finansiering och en för offentlig finansiering. 

Man rapporterar att man har ett IOP avtal1 med staden på 639.600 kronor och under privatfinansiering rapporteras nästan 4.8 miljoner.

Man utelämnar dock 1.2 miljoner i partner/sponsorbidrag av offentliga medel från Länsstyrelsen, Göteborg Energi, Västtrafik, Älvstranden, Göteborg & Co, Göteborgs Universitet, Chalmers samt Arbetsmarknad & Vuxen utbildning. Det har man bakat in i den privata finansieringsposten.

Under redovisning av volontärers insatser
Redovisning av volontärers insatser:
Här redovisar man att ca 50 volontärer till ett värde av 198.000 kronor

Redovisning av insatser från stadens medarbetare: 
Här redovisar Frihamnsdagarna sitt IOP avtal med staden. 1000 timmar motsvarande 453.600 kronor.

Dock i den redovisning jag fått ut från från Demokrati och Medborgarservice står det att 1589 timmar fördelat på 18 personer ska ha arbetats under IOPavtalet 2022.

Man har även utelämnat de 20 ungdomarna som Arbetsmarknad och Vuxen utbildningen anställde för att arbeta på Frihamnsdagarna, de ingick inte i IOPavtalet med staden.

Rapporten signeras av 8 December 2022 av Ali Tabrizi en av grundarna

Fotnot

  1. IOPavtal