Tidigare granskningar

Inköpsnämndens möten gällande Front Advokater

Del 1 11/6 2020 Nämndmöte

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/720367688834329/

Del 2 27/6 2020 Nämndmöte

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/721126395425125/

Del 3 17/9 2020 Nämndmöte

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/726390234898741/

Del 4 18/10 2020 Nämndmöten summering

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/729695687901529/


Lerums tidning

18/8 2020 Front och Lerums tidning

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/681764632694635/

26/8 2020 Front och Lerums tidning 

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/687576922113406/


Inköpsförvaltningen och Front Advokater

4/9 2020 Ordförande Gustaf Göthberg (M) kallar granskning av Front en privatspaning mot en advokatbyrå. https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/694954208042344/

4/9 2020 Ordförande Gustaf Göthberg (M) ber förvaltningsdirektören om hjälp med yrkande

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/694955551375543/

9/9 2020 E&Y utredning

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/698812824323149/

10/9 2020 Visselblåsare i GP

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/699505440920554/

11/9 2020 Jävigheten på Inköpsförvaltningen

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/700286040842494/

13/9 2020 Avtalsuppföljningen som inte genomfördes hela vägen

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/701401307397634/

16/9 2020 Kommunen häver avtalet

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/703921003812331/

17/9 2020 Adam Cwejmans ledare i GP

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/704643013740130/

26/9 2020 Jävsfrågan del 2

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/711777943026637/

21/10 2020 Analys av nämndens arbete

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/732012501003181/

22/10 2020 Nämnden ger sig in i juridiska klausuler i avtalet

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/733098920894539/

24/10 2020 Visselblåsarna och nämndmötet

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/734500634087701/

25/10 2020 Skadeståndsprocessen är inte igång

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/735482250656206

15/11 2020 Överklagan till förvaltningsrätten 

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/753283388876092/

19/11 2020 Överklagan till förvaltningsrätten 

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/756591188545312/

27/11 2020 Front saknas på agendan

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/762251941312570/


Front i förvaltningsrätten 

20/2 2021 

Front processar i förvaltningsrätten

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/815650295972734/

13/3 2021

Del 1 Front processar överprövning i förvaltningsrätten

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/828857724651991/

18/2 2021 

Del 2 Front processar överprövning i förvaltningsrätten

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/832143914323372/

20/3 2021 

Del 3 Front processar överprövning i förvaltningsrätten 

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/833345640869866/

19/4 2021

Del 4 Front processar överprövning i förvaltningsrätten 

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/852058692331894/

19/6 2021 

Del 5 Front processar överprövning i förvaltningsrätten 

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/889599195244510/

27/6 2021

Del 6 Front processar överprövning i förvaltningsrätten 

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/895048408032922/

29/6 2021 

Del 7 Front processar överprövning i förvaltningsrätten 

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/896561671214929/

28/8 2021 

Front förlorar i förvaltningsdomstolen 

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/915990469272049/

17/8 2021 

Front överklagar och anklagar förvaltningsdomstolen för rättegångsfel

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/929680627903033/

8/10 2021 

Front förlorar i Kammarrätten

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/963457507858678/

11/12 2021

Front förlorar i Högsta Förvaltningsdomstolen

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/1005125780358517/


Stadsrevisionen 

27/10 2020 Stadsrevisionen och min granskningsrapport 

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/737263103811454/


IOPavtal 

27/8 2020 Felaktigt användande av IOP?

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/936131613924601/

16/9 2020 Ytterligare ett kommunalt bolag med felaktigt IOP? 

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/949728659231563/


Parkeringsbolaget

8/2 2021 Parkeringsbolaget riskerar skadestånd

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/808251953379235/


Säkerhetsbrister 

21/12 2020 Säkerhetsbrister i stadsdelsnämnder

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/778590496345381/


Sahlgrenska Life

13/12 2020 Sahlgrenska Life 

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/773613933509704/

15/12 2020 Sahlgrenska Life – behov för vem? Samt vem betalar?

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/774741240063640/


Liberalerna 

29/3 2021 Axel Darvik (L) sitter på dubbla stolar?

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/838832016987895/

9/4 2021 Vem far med osanning? Axel Darvik eller Liberalerna

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/845813529623077/


Demokraterna 

23/9 2021 Maktstrid i Demokraterna

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/954241548780274/

24/9 2021 Röstning i ett arbetsmiljöproblem

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/954855582052204/

28/9 2021 Inte alla uppskattade mina frågor

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/957300815141014/

5/12 2021 Interndemokrati och transparens

https://www.facebook.com/groups/681140439423721/permalink/1001447174059711/