Allmännyttan

7.7 miljarder i underhållsunderskott i allmännyttans Bostads AB Poseidon

20230304 I december 2022 skrev jag om de felaktigt gjorda värdeöverföringarna gjorda i allmännyttan. Där beskrev jag även om Poseidons underhållsunderskott dock inte i några siffror. ”Poseidon skriver några månader senare i en handling från mars 2021 att man har en 10-årig renoveringsskuld till hyresgästerna.“. .  en underhålls- och renoveringsskuld i bostäderna som det tar […]

7.7 miljarder i underhållsunderskott i allmännyttans Bostads AB Poseidon Läs mer »

Boverket saknar lagligt stöd för sina bedömningar i Allbolagen

20230203 Hyresgästerna har enligt revisorerna Bernt Helin och Tore Svensson gått miste om underhåll och renoveringar samtidigt som man årligen har höjt hyrorna. I år är kraven högre på hyreshöjningarna på grund av den inflation som sker.1 Boverket har godkänt upplägget i Göteborg men följer det lagen? Varje höst ska Allmännyttan i Sverige fylla i

Boverket saknar lagligt stöd för sina bedömningar i Allbolagen Läs mer »

Bostadsbolaget i Göteborg har budgeterat 1.2 % i hyreshöjning för 2023 och underhållsplanen sänks i de särskilt utsatta områdena

20221221 Bostadsbolaget är en del av Allmännyttan i Göteborg. Den 6 december 2022 hade Bostadsbolaget årets sista styrelsemöte. I protokollet finns punkten 13 Verksamhetsplan och Budget.Man antar bolagets förslag, men styrelsemedlemmarna gör dock en protokollsanteckning: 1 ”Enligt budgeten är de bedömda hyresökningarna 1.2 %, löneökningar 3.5 %, prognostiserat finansnetto bedöms att öka med 8.8 Mkr.

Bostadsbolaget i Göteborg har budgeterat 1.2 % i hyreshöjning för 2023 och underhållsplanen sänks i de särskilt utsatta områdena Läs mer »

2.7 miljarder kronor har felaktigt tagits av hyresgästernas inbetalda hyror i allmännyttan under perioden 2017-2021

20221220 Två av stadens revisorer Bernt Helin (D) och Tore Svensson (D) har i flera rapporter försökt belysa detta. 1 Hyresgästerna har enligt Bernt Helin och Tore Svensson gått miste om underhåll och renoveringar samtidigt som man årligen har höjt hyrorna. I år är kraven högre på hyreshöjningarna på grund av den inflation som sker. 

2.7 miljarder kronor har felaktigt tagits av hyresgästernas inbetalda hyror i allmännyttan under perioden 2017-2021 Läs mer »

Allmännyttan i Göteborg höjer hyrorna för parkeringsplatser i snitt med 14 % – men detta är endast ett första steg

20221204 Bostadsbolagen har börjat informera sina hyresgäster i olika informationskanaler om höjningen av hyrorna för parkeringsplatserna.  Bostadsbolaget höjer sina parkeringsplatser med ett snitt på 14%. 1 Familjebostäder informerar att man kommer också ha ett snitt på 14%. Bostads AB Poseidon presskontakt säger att man kommer att informera den 12 December om deras höjningar. Dock är

Allmännyttan i Göteborg höjer hyrorna för parkeringsplatser i snitt med 14 % – men detta är endast ett första steg Läs mer »