Flera partier i kommunstyrelsen yrkar på förslag att stoppa bidragen till Frihamnsdagarna 2023

20230411

Den 19 april 2023 har kommunstyrelsen nästa möte.

Till det mötet har det lagts två olika yrkanden, ett från L,M, D & KD och ett från SD.

L, M, D & KD 1
29 mars 2023
Yrkande angående att Göteborg inte ska bidra ekonomiskt till Frihamnsdagarna.
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Nämnden för demokrati- och medborgarservicefår i uppdrag att i görligaste mån avveckla det finansiella och personella engagemanget i Frihamnsdagarna 2023.
Kommunfullmäktige rekommenderar Göteborgs stads nämnder och bolag att inte lämna verksamhetsbidrag till eller teckna andra avtal som innebär finansiering av Frihamnsdagarna 2023.


Yrkandet
Eventet Frihamsdagarna, som varit under lupp av media den senaste tiden, har satt fingret på en ömmande punkt i stadens verksamhet: Hanteringen av bidrag och i förlängningen skattebetalarnas pengar. Det aktuella fallet pekar på flera allvarliga bekymmer. Dels har Göteborgs stad brustit då man inte krävt insyn i verksamheten eller skaffat sig kunskap om de samlade utbetalningarna. Den arrangerande organisationen är i sin tur inte transparenta genom att de drivs som en förening trots att de har en verksamhet som mer liknar ett företag.


Den 19 mars skrev jag om att Demokraterna hade meddelat Frihamnsdagarna om att inte delta 2023. Övriga partier har ännu inte meddelat sin medverkan.

SD 3
12 april 2023
Yrkande angående –Göteborgs Stads engagemang för Frihamnsdagarna 2023
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna verksamhetsbidrag till Frihamnsdagarna 2023.
Kommunstyrelsen rekommenderar också stadens nämnder och bolag att inte lämna verksamhetsbidrag till Frihamnsdagarna 2023.


Yrkandet

När finansieringen skulle rapporteras till Västra Götalandsregionen under 2022 uppgav man att 639 600 kronor hade kommit från Göteborgs stad, medan privata finansiärer stod för närmare 4,8 miljoner. Då utelämnades enligt en fristående granskning – att offentliga bidragsgivare som Västtrafik och Göteborg & Co stod för 1,2 miljoner av dessa ”privata” medel. 1

Regionstyrelsen i Västra Götaland beslutade 28 mars 2023 om att stoppa bidrag till Frihamnsdagarna 2023. Sverigedemokraterna föreslår att kommunstyrelsen gör detsamma. Vi är övertygade om att det finns bättre sätt än att lägga skattemedel på Frihamnsdagarna i arbetet med att stärka demokratin och öka hållbarheten i Göteborg.

Fotnot

  1. Yrkande L, M, D & KD
  2. Christel Granskar
  3. Yrkande SD