Flera partier i kommunstyrelsen yrkar på förslag att stoppa bidragen till Frihamnsdagarna 2023

20230411 Den 19 april 2023 har kommunstyrelsen nästa möte. Till det mötet har det lagts två olika yrkanden, ett från L,M, D & KD och ett från SD. L, M, D & KD 129 mars 2023 Yrkande angående att Göteborg inte ska bidra ekonomiskt till Frihamnsdagarna.Förslag till beslutI kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: Nämnden för demokrati- och medborgarservicefår […]

Flera partier i kommunstyrelsen yrkar på förslag att stoppa bidragen till Frihamnsdagarna 2023 Läs mer »