Regionstyrelsen i Västra Götaland beslutade idag att stoppa bidrag till Frihamnsdagarna 2023

20230328

Idag så sammanträdde regionstyrelsen för Västra Götaland för att bland annat besluta om bidrag för Frihamnsdagarna 2023. Jag skrev om förlaget 22 mars.

Beslutet blev enligt förslag. Man även rekommenderar att övriga bolag och nämnder i regionen att inte lämna några bidrag, det inkluderar Västtrafik som tidigare haft partneravtal.

22. Västra Götalandsregionens engagemang för Frihamnsdagarna 2023. Regionstyrelsen beslutar att inte lämna verksamhetsbidrag till Frihamnsdagarna 2023. Regionstyrelsen rekommenderar också Västra Götalandsregionens nämnder och bolag att inte lämna verksamhetsbidrag till Frihamnsdagarna 2023.
Någon formell ansökan om projektstöd till Frihamnsdagarna har inte inkommit till VGR inför 2023. Frihamnsdagarna har i stället skickat en inbjudan om samarbete där de beskriver olika sätt som VGR kan bidra till och en kostnad för respektive samarbetsform.
Beslut: enligt förslag
1

Fotnot

  1. Regionstyrelsen 28 mars 2023