Regionstyrelsen

Regionstyrelsen i Västra Götaland beslutade idag att stoppa bidrag till Frihamnsdagarna 2023

20230328 Idag så sammanträdde regionstyrelsen för Västra Götaland för att bland annat besluta om bidrag för Frihamnsdagarna 2023. Jag skrev om förlaget 22 mars. Beslutet blev enligt förslag. Man även rekommenderar att övriga bolag och nämnder i regionen att inte lämna några bidrag, det inkluderar Västtrafik som tidigare haft partneravtal. 22. Västra Götalandsregionens engagemang för […]

Regionstyrelsen i Västra Götaland beslutade idag att stoppa bidrag till Frihamnsdagarna 2023 Läs mer »

Regionstyrelsen i VGR tänker besluta om att stoppa bidragen till Frihamnsdagarna 2023

20230322 Förslag till beslut -Regionstyrelsen lämnar inte verksamhetsbidrag till Frihamnsdagarna2023.– Regionstyrelsen rekommenderar Västra Götalandsregionens nämnder ochbolag att inte lämna verksamhetsbidrag till Frihamnsdagarna 2023. 1 Sammanfattning av ärendetVästra Götalandsregionen (VGR) har stöttat Frihamnsdagarna både 2021 och 2022. Det senaste året bland annat för att möjliggöra för Frihamnsdagarna attskapa ytor för dialog och demokratiska samtal samt öka

Regionstyrelsen i VGR tänker besluta om att stoppa bidragen till Frihamnsdagarna 2023 Läs mer »